Vi i Arcoserv er glade for din interesse for vores produkter og dit besøg på Gyngestolen.com.
I følge persondataloven har du ret til at blive informeret om behandlingen af personoplysninger og vi bede dig også give os samtykke på at gyngestolen.com behandler oplysninger om dig.

Gyngestolen.com registrerer og gemmer de oplysninger, du giver til gyngestolen.com , f.eks. når du køber varer online eller opretter en profil.

Vi bruger desuden cookies på gyngestolen.com til bl.a. at optimere vores hjemmeside, samt oplysninger om hvor mange besøgere vi har og hvilke dele som er mest besøgte. Vi kan desuden give dig mere specifik og relevant information når du besøger vores website.

Vi videregiver kun dine oplysninger til vores samarbejdspartnere, som fx fragtfirmaer, i det omfang det er nødvendigt for at ekspedere dine ordrer. Derudover videregiver vi kun dine oplysninger til vores koncernforbundne selskaber og kun til brug for udarbejdelse af statistiske analyser.

Du har ret til, ved forespørgsel, at få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, og gøre indsigelse mod en registrering i henhold til persondataloven. Hvis oplysningerne er forkerte,ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet. I henhold til loven gemmer gyngestolen.com personoplysninger og relevant købsdata I 5 år, i henhold til bogføringspligten.

Gyngestolen.com er sikker! Vi anvender den seneste sikkerhedsteknologi til
kryptering af dine personlige oplysninger, inklusive kortnummer, adresse osv. Vi krypterer oplysningerne ved at bruge SSL 128-bit, når vi sender dem over internettet.

Hvis du vil have mere information eller ændre dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.